תחרות דגמים


התחרות החודשית לבניית דגמי  מוטוריקה
בין כל הדגמים שיועלו לאתר בחודש יוני 2020
תוגרל ערכת מוטוריקה קידס 20 חלקים מתנה לזוכה.
יש להעלות את קובץ הדגם עד לתאריך 31/06/20 .
הזכייה תפורסם בתאריך 20/07/2020