רכב סלילת כבישים


רכב סלילת כביש
רכב סלילת כביש

דגם יחיד של רכב לסלילת כבישים


50 65(-23.08%)