מיקס חלקים


תוספת חלקים 2 גלגלים/ 2 קוביות/ עגול מכבש/ 6 מוטות חיבור / 4 פינים


40 50(-20%)