מוטוריקה לגן ילדים


ערכות מוטוריקה לגן ילדים פותחו במחשבה על מספר רב של משתתפים תוך שיתוף פעולה של הילדים אחד עם השני