כיצד נולדתי


אני ערכת צעצועי עץ מוטוריקה להרכבה עצמית נולדתי משתי אהבות שיש לאבי מולידי מוטי אבן-חן, אהבה ראשונה היא לילדים ולהעשרת עולמם היצירתי ואהבה שנייה של אבי היא למחזור חומרים ולהפחת רוח חיים בחומר שהיה הולך למטמנה, או לשרפה חלילה, לולא היה אבי מולידי מחזיר לו את חייו מחדש. כך אני ערכת מוטוריקה קיבלתי חיים חדשים ומאפשרת בגלגולי החדש לכול ילד/ה לפתח את הדימיון והיצירתיות הטמונה בהם.קרא עוד


אני ערכת צעצועי עץ מוטוריקה להרכבה עצמית נולדתי משתי אהבות שיש לאבי מולידי מוטי אבן-חן,

אהבה ראשונה היא לילדים ולהעשרת עולמם היצירתי ואהבה שנייה של אבי היא למחזור חומרים ולהפחת רוח חיים בחומר שהיה הולך למטמנה, או לשרפה חלילה, לולא היה אבי מולידי מחזיר לו את חייו מחדש.

כך אני ערכת מוטוריקה קיבלתי חיים חדשים ומאפשרת בגלגולי החדש לכול ילד/ה לפתח את הדימיון והיצירתיות הטמונה בהם.